Баткен шаардык Кеңешинин Регламенти

Шаардык Кеңештин типтүү регламенти

https://drive.google.com/file/d/1rkDGAtkk04iUckbRU3rZEXuyEygpth1Q/view?usp=sharing