Депутаттык курам

Аширов Алтынбек Абдашимович

Баткен шаардык кеңешинин төрагасы

«Эмгек» саясий партиясы

Гаипов Урустамбек Алиевич

Баткен шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

Мурзалиева Аймактым Шоруковна

Баткен шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары

«Ынтымак» саясий партиясы

Рахимов Мамыржан Тойчиевич

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

 Алибаев Орозбек Икрамович

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

Гапарова Майрамкан Кулекбаевна

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

Сапаров Абдупатта Каландарович

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

 Добутов Мундузбек Коңурович

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

 Исакова  Айнура Исамидиновна

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

Курбанбеков Тынчтыкбек Курбанбекович

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

 

Абдуллаева Рахат Маннаевна

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

Садыков Абдисаттар Сайталиевич

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

 Гаипова Асылкан Камалидиновна

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

Сайтказыев Замирбек Сайдакматович

«Ынтымак» саясий партиясы

Абдуллаев Нурдастанбек Исабекович

«Ынтымак» саясий партиясы

Дүйшеева Уулкан Азизбаевна

«Ынтымак» саясий партиясы

Амиров Мунарбек Камчиевич

«Ынтымак» саясий партиясы

Артыкбаев Гыламидин Үрүстөмович

«Ынтымак» саясий партиясы

 Ашимова Канышай Абылкасымовна

«Ынтымак» саясий партиясы

Матазимов Камалидин Сыдыкович

«Ынтымак» саясий партиясы

Жээнкулов Каныбек Жолдошбаевич

«Ынтымак» саясий партиясы

 Абдинаби уулу Санжар

«Ынтымак» саясий партиясы

 Примкулов Анаркул   Өлмасович

«Эмгек» саясий партиясы

 

Шукуров Батырбек Абдикутузович

«Эмгек» саясий партиясы

Гайыпова Бүназарат Абабакировна

«Эмгек» саясий партиясы

 

Тагаев Абдрашит Камалович

«Эмгек» саясий партиясы

 

Эралиева Эльмира Курбаналиевна

«Эмгек» саясий партиясы

 Алиханов Анарбай  Абдиллаевич

«Жаңы Доор» саясий партиясы

Нажимидинов Бекболот Тажибаевич

«Жаңы Доор» саясий партиясы

Апызали кызы Жылдыз

«Жаңы Доор» саясий партиясы