Депутаттык курам

Аширов Алтынбек Абдашимович

Баткен шаардык кеңешинин төрагасы

«Эмгек» саясий партиясы

Гаипов Урустамбек Алиевич

Баткен шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

Мурзалиева Аймактым Шоруковна

Баткен шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары

«Ынтымак» саясий партиясы

 

Аширов Азамат Абдашимович

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

 Алибаев Орозбек Икрамович

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

Гапарова Майрамкан Кулекбаевна

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

Сапаров Абдупатта Каландарович

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

 Добутов Мундузбек Коңурович

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

 Исакова  Айнура Исамидиновна

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

Курбанбеков Тынчтыкбек Курбанбекович

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

Абдуллаева Рахат Маннаевна

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

Садыков Абдисаттар Сайталиевич

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

 

Өмүрбекова Минавар Кубатбековна

«Ала — Тоо — Кыргыз жери» саясий партиясы

Сайтказыев Замирбек Сайдакматович

«Ынтымак» саясий партиясы

Абдуллаев Нурдастанбек Исабекович

«Ынтымак» саясий партиясы

Дүйшөева Уулкан Азизбаевна

«Ынтымак» саясий партиясы

Амиров Мунарбек Камчиевич

«Ынтымак» саясий партиясы

Артыкбаев Гыламидин Үрүстөмович

«Ынтымак» саясий партиясы

 

Жороева Каныгүл Саматовна

«Ынтымак» саясий партиясы

Матазимов Камалидин Сыдыкович

«Ынтымак» саясий партиясы

Жээнкулов Каныбек Жолдошбаевич

«Ынтымак» саясий партиясы

 Абдинаби уулу Санжар

«Ынтымак» саясий партиясы

 Примкулов Анаркул   Өлмасович

«Эмгек» саясий партиясы

 

Шукуров Батырбек Абдикутузович

«Эмгек» саясий партиясы

Сатыбалдыева Ильбахан Маматкасымовна 

«Эмгек» саясий партиясы

 

Тагаев Абдрашит Камалович

«Эмгек» саясий партиясы

Шаимова Эльмира Ибрагимжановна

«Эмгек» саясий партиясы

   

      Мадымаров Бекболот Калбаевич

 

«Жаңы Доор» саясий партиясы

Нажимидинов Бекболот Тажибаевич

«Жаңы Доор» саясий партиясы

 

Олжобаева Бегимай Олжобаевана

«Жаңы Доор» саясий партиясы