Сессиялардын графиги

Сессиялардын аталышыСессия боло турган күнүУбактысыСтатусу (ачык же жабык)
1VII чакырылыш III сессия26.07.2021Саат 10-00Ачык
2VII чакырылыш IV сессия27.08.2021Саат 10-00Ачык
3VII чакырылыш V сессия29.09.2021Саат 10-00Ачык
4VII чакырылыш VI сессия28.10.2021Саат 10-00Ачык
5VII чакырылыш VII сессия24.11.2021 Саат-10-00Ачык
6VII чакырылыш VIII сессия28.12.2021Саат 10-00Ачык