Баткен шаардык Кеңешинин аппараты

Аширов Алтынбек Абдашимович

Баткен шаардык Кеңешинин төрагасы


Алдашова Жыпаргүл

Баткен шаардык Кеңешинин жооптуу катчысы

Таабалдиев Аскарали Таштемирович

Баткен шаардык Кеңешинин башкы адиси

Исманова Мөөрхан Абдиматовна

Баткен шаардык Кеңешинин жетектөөчү адиси

Мавлянова Акбермет Назырбековна

Иш кагаздарын алып баруучу